Kantinecommissie

Bezetting van de kantinecommissie.

Dwight Penha Noordwester 42 ( 06-51055473
Marissa Vlaming( 06-23529895

Sinds 1 januari 2008 is in het huishoudelijk reglement opgenomen, dat elk lid in principe ongeveer 4.00 uur per jaar (verplicht) vrijwilligerswerk moet doen. Daarvoor wordt medio december in de hal een intekenlijst neergelegd waarop het lid haar/zijn kantindedienst kan vastleggen. Doet het lid dit niet zelf, dan zal de kantinecommissie het lid zelf indelen. Wel houdt de commissie zoveel mogelijk rekening met Uw wensen
Voor het schoonhouden van ons clubgebouw wordt een lijst samengesteld, waarop vermeld staast welk groepje van drie leden in welke week gezamelijk deze taak ter hand zullen nemen. Het gaat dan op het schoonmaken van de kantine, de hal, de toiletten, de douches en de kleedkamers.
Men kan zich ook beschikbaar stellen voor commissiewerk of een bestuursfuncties. Voor al deze opties kan men zich opgeven.Vorige tekstpagina Volgende tekstpagina