De contributie

De contributie van TV Deuce

Seniorleden 
Senioren van af 70 jaar
€ 90-
€ 81-
Juniorleden (tot 16 jaar) (incl.32  lessen) € 125,-
Student en jeugdleden die geen les hebben van de club € 65-
Eenmalig inschrijfgeld seniorleden plus sleutel € 17,50
Eenmalig inschrijfgeld juniorleden € 5,--
 
 
De contributie bedraagt vanaf 2015 € 90,- voor senior-leden. Jeugdleden betalen € 125,- per jaar maar dat is inclusief de wekelijkse groepslessen. Deze lessen zijn gratis.
Aan nieuwe senior-leden wordt geadviseerd (groeps-)lessen van onze trainer af te nemen. Dit om de techniek te leren en blessures zoveel mogelijk te voorkomen. Het nieuwe lid dient hiervoor zelf contact op te nemen met Tennisschool Joy. De tennisleraar komt zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging gericht aan: Het bestuur van Deuce,. Maar kan ook per email gebeuren. hansdeporto@hetnet.nl  of  irenerijpstra@texel.com
Opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan de beëindiging van het lidmaatschap.Vorige tekstpagina Volgende tekstpagina