Reservering banen

BAAN-RESERVERINGS-REGLEMENT

 

Dit is het afhangbord. Met bovenin de moederklok en daaronder de klokken van de bijbehorende banen. Baan 2 dient in dit voorbeeld als eerste te worden afgehangen omdat daar slechts 1 pasje hangt. Dit is niet geldig. Daarna kunnen respectivelijk baan 5, 1 en 3 worden afgehangen. Deze spelen allemaal langer dan 45 minuten.
Op baan 3 is reeds afgehangen. (de twee pasjes van de spelers zijn naar rechts geschoven)

Het reserveren van een baan kan slechts geschieden door spelers die op het park aanwezig zijn en blijven. Zij moeten voornemens zijn inderdaad op de gereserveerde baan te gaan spelen.

  • Het inschuiven van het pasje op het reserveringsbord dient persoonlijk te worden gedaan. Een speelperiode kan alleen door minimaal twee spelers gereserveerd worden. Tevens is men verplicht om, als er veel animo is, te dubbelen.
  • U kunt een bezette baan niet afhangen als er nog vrije banen zijn. (dus ook al is de speeltijd om)
  • Als alle 7 banen bezet zijn moet u de langst spelende baan afhangen.
  • Indien de speelperiode van spelers, die een baan hebben gereserveerd, is verstreken, dienen zij te wijken voor andere spelers, die de betreffende baan rechtmatig hebben gereserveerd.
  • Men kan alleen geldig afhangen met een geldig lidmaatschapspasje.
  • Zij die zonder te hebben gereserveerd een baan bespelen dienen te wijken voor hen die een baan reserveren.
  • Na afloop van een speelperiode mag, indien niet door anderen gereserveerd is, door dezelfde spelers verder gespeeld worden. Men dient, nadat men de baan heeft verlaten, ten minste 15 minuten te wachten alvorens opnieuw een baan kan worden gereserveerd.
  • Zij die lessen volgen of competitie spelen mogen op het moment dat zij voor dit doel op de baan staan, niet voor de komende speelperiode reserveren.
  • Indien door (weers)omstandigheden tijdens de gereserveerde speelperiode niet gespeeld kan worden, vervalt het recht van spelen aan het einde van die periode.
  • Het bestuur heeft het recht bij herhaalde overtredingen van dit reglement maatregelen te nemen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het bestuur beslist.

Het Bestuur
Vorige tekstpagina Volgende tekstpagina